Ett djupare lärjungaskap

Fördjupningskvällar i lärjungaskap för digsom går i 9:an och på gymnasiet.

Vi träffas onsdagar jämna veckor kl 17:00-19:00. I Korskyrkan den 18 sep, 2 okt, 16 okt. I Allianskyrkan den 13 nov, 27 nov, 11 dec

Kontakt:

Alicia, 0725251265 eller Evelina, 0703777167

Han sade till dem:“Kom och följ mig, så skajag göra er tillmänniskofiskare.”(Matt 4:19)

Logga

 

KorAll (tidigare Tonår 93/56) är Korskyrkans och Allianskyrkans gemensamma ungdomsarbete. Vi träffas fredagar klockan 19.30. VT 2019 startar den 18 januari. Fram till påsk möts vi i Allianskyrkan, därefter i Korskyrkan, ingång från gården.

Från åk 7 och uppåt.

Ungdomsledare Evelina

Välkomna!

 

Schema 2018 VT 2