Årsmöte med viktiga val

Publicerad: Lördag 9 Februari

Flera nya ledamöter valdes in i församlingsledningen när Korskyrkan firade årsmöte den 3 februari. Bland annat valdes Eber Fransson till ny ordförande efter Anders Källner.

 Dagen inleddes med förmiddagsgudstjänst med temat Mod - för en tid som denna. Detta tema ska återkomma under år 2019. Församlingens föreståndare Anna-Lena Thoursie predikade utifrån en bibeltext hämtad från Esters bok. Mötet leddes av Daniel Rundqvist och Carina Rundqvist med team stod för sång och musik. Efter en välsmakande kyrklunch följde församlingens årsmöte.

Årsmötesförhandlingarna leddes av vår tf ordförande Anders Källner med Mats Galmén som vice ordförande. Leif Eliasson förde dagens protokoll. Inledningsvis mindes vi våra bortgångna medlemmar.  Under år 2018 har pastorerna Anna-Lena Thoursie och Johanna Winther tjänat församlingen tillsammans med ungdomsledare Evelina Johannesson. Korskyrkan hade vid årsskiftet 309 medlemmar. 

Församlingens verksamhet präglas av omsorg om den unga generationen bland annat genom söndagsverksamheten Guldgruvan samt scout- och tonårsarbete med lägerverksamhet i Ralingsås och Trysil. Konfirmationsundervisning sker i samarbete med Allianskyrkan. Värt att nämna är att Småbarnsmusiken samlar barn och föräldrar både från församlingen och övriga kringboende. I tisdagsgruppen samlas daglediga för gemenskap och praktiskt arbete i kyrkan. Diakonal verksamhet sker genom exempelvis Besöksgruppen. Flera medlemmar är aktiva i arbetet med Kyrkhjälpen, Hela människan och second hand-butiken Ge för livet. Församlingen deltar i internationellt missionsarbete i Evangeliska Frikyrkans regi.

Café 93, sommarcaféet vid Vätterstranden, har haft en intensiv sommar på grund av det varma vädret. Mycket omtyckta har musikkvällarna utomhus varit och i år var caféet värd för bland annat en konsert med Ingemar Olsson. Musik och sång har en viktig plats i gudstjänsterna och där är många medlemmar engagerade. Ett inslag i mötesverksamheten har varit Livsnära gudstjänster, där till exempel påfrestningar i livet samt mer samhällsinriktade teman tagits upp.

Nya medlemmar i församlingsledningen utsågs. Eber Fransson valdes till ordförande för 2019 med Sofia Hildingsson som vice ordförande. I styrelsen ingår också Leif Eliasson, Karin Alexandersson, Petter Eklund och Josef Dagson. Anders Källner ansvarar fortsatt för församlingskassan och Göran Svensson för missionskassan. Ett ärende av praktisk natur är att församlingens behöver mer ändamålsenliga lokaler och byggplaner diskuterades därför. Ett alternativ kan vara att flytta verksamheten till annan tomt, samtidigt som förutsättningarna att bygga om nuvarande lokaler undersöks.

 

 

Tillbaka

Hänt-arkiv

Vintersöndag trots mildväder

Publicerad: Tisdag 5 Mars

Plötsligt tog vintern slut. Det stoppade inte Korskyrkans planerade vintersöndag.

Läs mer...

Härlig skidresa för tonåringarna

Publicerad: Lördag 23 Februari

Det var full fart när tonår från Korskyrkan och Allianskyrkan hade sportlovsläger i norska Trysil. Skidresan har blivit en fin tradition nu.

Läs mer...

Årsmöte med viktiga val

Publicerad: Lördag 9 Februari

Flera nya ledamöter valdes in i församlingsledningen när Korskyrkan firade årsmöte den 3 februari. Bland annat valdes Eber Fransson till ny ordförande efter Anders Källner. 

 

Läs mer...

Grötgudstjänst inledde julfirandet

Publicerad: Torsdag 3 Januari

Med en annorlunda gudstjänst inleddes julfirandet i Korskyrkan. Sång, predikan - och julgröt gav en fin ingång till helgen söndagen före julafton.

Läs mer...

De upptäckte julen

Publicerad: Tisdag 18 December

Med hjälp av en tidsmaskin tog sig den alltid lika nyfikna journalist-Hilda och Upptäckar-Ulla bak i tiden när Korskyrkan firade julfest ui söndags.

Det blev möten med både herdar, profeter och ett och annat får innan de landade i Betlehem. 

Läs mer...

Tacolov på höstlovet

Publicerad: Måndag 19 November

Det blev succé när tonåringarna bjöd in till ett riktigt fredagsmys. Tacolov hette evenemanget. 

Läs mer...

Musikgudstjänst med härlig körsång

Publicerad: Måndag 15 Oktober

Det blev en fin gudstjänst när kören SigNum från Hovslätt gästade Korskyrkan i söndags. Kören förstärktes av Joel Hagen. 

Läs mer...

Boken som skapar upptäcktsresor

Publicerad: Söndag 30 September

Ljusskenet, rösten från himlen och en Saul som fick både sin inre och yttre syn tillbaka. Allt fångades på film och redaktören fick möjlighet att ställa frågor till den lycklige mannen.

Läs mer...

Höstlig församlingshelg på Gransnäs

Publicerad: Lördag 22 September

Det har blivit en god tradition med församlingshelg på Gransnäs utanför Aneby. I ett höstlikt Småland när det som som bäst kunde unga och gamla umgås under lugna former under en lördag och söndag. 

Läs mer...

Nio personer döptes i Vättern

Publicerad: Onsdag 29 Augusti

Det blev en högtidlig samling när Korskyrkan och Allianskyrkan tillsammans firade gudstjänst. I samband med gudstjänsten döptes nio ungdomar i Vätterns vatten.

Läs mer...