Guldgruvan

content/bilder/guldgruvan/guldgruvan.gif

Söndagsskolan i Korskyrkan heter GULDGRUVAN.
Samlingarna är anpassade för barn från 4-10 år.
För barn mellan 11-13 år finns gruppen Platina som har egna samlingar.

Resterande del samlingarna under november och december blir i form av Guldgruvan Play. Varje söndag publicerar vi en filmad dramasamling med lite blandade inslag.

Memory del 1 från samling 15/11 (klicka här)

Memory del 2 från samling 22/11 (klicka här)

Texten nedan visar hur våra samlingar normalt ser ut innan anpassningen till regionens lokala råd med anledning av Covid-19. 

Vi träffas varje söndag under terminen kl. 10.00-11.00.
HT startar söndagen 13 september 2020 och avslutas

med en gemensam julfest för hela församlingen söndagen 13 december.

Så här ser upplägget för söndagarna ut:

Guldgruvan och Platina har ingång från gården. Gudstjänstbesökare går in från framsidan.

Vid entrén på baksidan välkomnas barnen och visas till respektive grupps lokal. Hela samlingen är med växthusgruppen som består av 8-15 barn och 1-2 ledare. Ha gärna klädsel för såväl inomhus som utomhusaktiviteter, vid finns väder vill vi ha möjlighet att ha delar av samlingen ute.

Samlingen i guldgruvan består av drama där Bibelns berättelser och budskap presenteras på ett kreativt sätt med ex Drama. I sin växthusgrupp pratar man om det man sett och hört i dramat och varje barn får tillfälle att komma till tals och lära känna andra barn i sin egen ålder och ledare lite mer.

Buskul
Ca var tredje söndag är det Buskul. Barnen får då välja mellan olika aktiviteter som t.ex. skapandeverkstad, spelhörna och innebandy.

Avslut
Guldruvan och Platina avslutas mellan kl 10.45-11.00. Ledare följer med barnen ut på gården och är med till föräldrar hämtar. Är gudstjänsten slut innan barnen kommit ut så väntar föräldrarna på gården.

Vi anpassar samlingarna för att så långt det är möjligt minska möjlig smittspridning. Men som i all annan del i samhället är det viktigt att bara delta om man är helt frisk.

 

Annat kul som händer under året:

Läger:
På sportlovet åker vi på läger på Ralingsåsgården, Aneby. Lägret vänder sig till barn i åk 4-6. Tonåringar i åk 7-9 får följa med som hjälpledare. Anmälan görs via länken: https://tinyurl.com/splr2020

Mini-läger på Ralingsåsgården, Aneby under våren. Lägret vänder sig till barn i åldrarna 5-9 år, tillsammans med vuxen.

För mer info om Guldgruvan - kontakta David Blondell, mobil: 070-222 40 88
För mer info om Platina - kontakta Evelina Erlandsson, mobil: 070-377 71 67