Internationellt arbete

Korskyrkan stöder genom Evangeliska Frikyrkan stöd till församlingar och biståndsarbete på flera håll i världen; just nu i Brasilien och Missionsinstitutet, Mellanöstern, Serbien, Nordafrika, Sydafrika och Sydostasien. det internationella arbetet är viktigt på grund av det uppdrag som Jesus gett den kristna församlingen i Matt. 28:20.

 Brasilien och Missionsinstitutet

 content/bilder/mission/Ekstroems2013.jpg

Bertil och Alzira Ekström har många års erfarenhet av att arbeta Brasilien. Bertils uppgift är att stödja och stimulera vår systerkyrka CIBIs missionsarbete på olika sätt.  Han är också involverad som lärare på Missionsinstitutet i Örebro och i Missionskommissionen inom World Evangelical AllianceAlzira stöder EFKs sociala projekt i Sydamerika, särskilt de som är kopplade till Barnhjälpen. Hon informerar också om den kristna satelliten SAT-7s arbete.  

Sydafrika

Monica och Basil Woodhouse

content/bilder/mission/monica-o-basil.jpg

Både Monica och Basil Woodhouse har vuxit upp i Sydafrika. De har fem vuxna barn. Monica och Basil såg på nära håll det hårda livet för utsatta barn i provinsen Kwa Zulu Natal, vilket ledde till att stiftelsen Place of Restoration Trust bildades 1992. Den har från starten fått stöd av Evangeliska Frikyrkan och har idag ett 70-tal anställda.
Några nyckelord för verksamheten:
Skydda: Barnen som tas om hand på jourhemmet Place of Restoration, POR, i Margate behöver och får känna trygghet. Cirka 150 barn från noll till 18 år passerar årligen genom centret.
Upprätta: Barnen stärks i sin självuppfattning, får bearbeta sina trauman och andlig vägledning med hjälp av terapeuter. Skolbarn går i skola på POR eller i allmänna skolor.
Inget barn ska behöva växa upp på en institution. Därför finns ett väl utvecklat fosterhemsprogram med utbildning av fosterföräldrar, uppföljning av placeringarna och stöd till såväl barnen som fosterfamiljerna.
Förmera: En bärande tanke är att verksamheten ska bilda mönster för andra organisationer, som vill arbeta med utsatta barn. Fosterhemsprogrammet introduceras av Monica Woodhouse och hennes kollegor i Kwa Zulu Natal-provinsen, i Sydafrika och i andra länder i främst södra Afrika. Intresset är stort och Monica använder en stor del av sin tid till detta.

Monica Woodhouse är direktor för Give a Child a Family. Basil Woodhouse är medlem i Place of Restoration Trusts styrelse och aktiv i ledningen för Mission Press (ett kristet bokförlag). Han skapar också kontakter mellan olika organisationer i nätverk på lokal, provins- och regional nivå i Sydafrika. Basil är också pastor 25% i en lokal församling i Margate.

 

Nordafrika

Våra medarbetare Isabelle och David bor med sina 3 barn i Nordafrika. Genom en utvecklingsorganisation arbetar de bla med projekt som stödjer personer med funktionsnedsättning och kvinnor i fängelse. Det finns många utsatta och stigmatiserade grupper i samhället som behöver få höra att de har rättigheter, att de är värdefulla och älskade och som behöver få ett drägligare liv. Isabelle är arbetsterapeut och ingår också i ledningsteamet för organisationen. David är IT-tekniker och jobbar med både projekt och IT support.

Sydostasien

Lasse o Anneli Nilsson arbetar med mottot att kunskap är nyckeln till frihet och kan förändra livssituationen för de människor som på grund av sexuella övergrepp eller förtryck inte fått sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Brunnar borras och träd planteras i Mongoliet. Tillsammans med lokala partners i Nepal pågår arbete med miljö, vatten och sociala inkluderingsprojekt. Stöd ges till kvinnor för att de ska få kunskap om vilka rättigheter de har för en förbättrad livssituation. De arbetar med lokala partners i Thailand, Nepal, Mongoliet, Bangladesh, Kambodja o Afghanistan.

content/bilder/mission/Maenniskohandel (CC-license Ira Gelb-iStock)small.jpg

Magda och Johannes arbetar med EFKs partners för att motverka människohandeln, bland annat genom utbildning, handledning och psykologisk behandling.

I flera länder i Sydostasien lever många under mycket knappa förhållanden och i sitt sökande efter arbete i sitt hemland eller i närliggande länder är risken stor för att bli offer för människohandel och säljas som sexslav eller tvångsarbetskraft. 

De kristna minoritetsfolken är ofta utsatta och marginaliserade i samhället. Våra medarbetare jobbar tillsammans med en växande församlingsrörelse. Fokus ligger på att hjälpa unga kristna att växa i tron och att stötta dem att kunna bli självförsörjande och genom det mindre utsatta.