Gudstjänsten

Gudstjänsten är församlingens viktigaste händelse i veckan. Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor där den helige Ande skapar liv, gör oss delaktiga och förmedlar en beröring av Jesus själv. Vi firar Gudstjänst för att vi tror att Jesus lever och är uppstånden. Vi samlas hela året på söndagar klockan 10.00.

Hur går det till?

Först samlas både barn och vuxna i kyrksalen och startar söndagens Gudstjänst tillsammans. Efter ca 15 minuter går barnen till Guldgruvan som är barnens specialanpassade Gudstjänst med storsamling, växthus och buskul.

Vi har olika karaktär på Gudstjänsterna i Korskyrkan.
Första söndagen i månaden har vi oftast Nattvardsgudstjänst då vi firar Herrens måltid tillsammans.
Ibland har vi Gudstjänst för alla åldrar som är anpassad så att alla kan vara med hela tiden.

Vanligtvis pågår en Gudstjänst ungefär 1,5 timma där följande inslag är återkommande fast med olika utformning och innehåll: bibelläsning, predikan/undervisning, bön och förbön, sång och musik, insamling. Allt syftar till att församlingen gemensamt tillber Gud och tar del av hans ord, lär känna hans vilja och får ge respons på när Han vill forma oss efter sin vilja och dra oss närmre sig.

I slutet av varje Gudstjänst får vi öppna våra hjärtan och ta emot av Guds välsignelse.

Vigsel, barnvälsignelse och begravning utformar vi också som Gudstjänst.

Gudstjänsten är alltid offentligt och öppen för alla. Välkomna!