Bön

Bönen är en kraftkälla och ett av de tydligaste uttrycken för människans möjlighet att leva i en nära och personlig relation till Gud. I bönen uppstår mötet mellan Gud och människa och då fördjupas relationen. Vi ber alltid i vår herre Jesu Kristi namn. Den mesta bönen beds personligt av varje kristen, där man finns, eftersom man alltid har bönens möjlighet med sig.

Men vi vill också ge tillfälle att komma tillsammans och be. I Korskyrkan gör vi det främst på följande sätt dit alla är välkomna, regelbundet eller nån enstaka gång:

I cellgrupperna som träffas hemma hos varandra under veckorna. Är du intresserad av att vara med i en cellgrupp, kontakta David Blondell, mobil: 070-222 40 88.

Söndagar 09.30-10.00.
Då ses vi i hörnrummet längst upp i kyrkan. Vårt fokus är framförallt att be för den Gudstjänst som snart ska firas. Alla som på olika sätt medverkar i Gudstjänsten uppmuntras naturligtvis att vara med: förebedjare, nattvardstjänare, sångare, musiker, mötesledare, predikanter. Men vi uppmuntrar alla som längtar efter en plats för bön att vara delaktig.

Torsdagar  11:00-12:00 Denna lunchbön äger rum i kyrksalen. Vi ber för församlingen, vår stad, vårt land och världen samt människors olika behov.

Tisdagsgruppen - bed och arbeta 
Varannan tisdag under terminerna samlas pensionärer och ev. daglediga för bön och arbete i kyrkan.
Det brukar vara en skön gemenskap att få tillbringa några timmar tillsammans, och dessutom utföra en del arbete med kyrkan som är nödvändigt. T.ex. trädgårdsarbete, fastighetsunderhåll, enklare reparationer, städning och i allmänhet att pyssla och feja där det kan behövas. Alla har en plats och alla kan göra något.

08.30-09.00 Bibelläsning och bön.
09.00-11.00 ca Arbete med avbrott för fika 10.00.

Utöver dessa tillfällen ordnar vi bönedygn, deltar i Ekumeniska böneveckan samt inbjuder till olika bönesamlingar som Sök vår stads bästa.